Błąd, wina i metafilozofia. Włodzimierz Galewicz, Studia z etyki przekonań

Jacek Jaśtal

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line