Filozofii popularnej na chwałę [Kilka uwag o popularyzacji filozofii z odwołaniem się do przykładu: seria Miniatury Filozoficzne - Wielcy Filozofowie, Wydawnictwo Amber]

Jacek Jaśtal

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line