Principia,2000, Tom 27-28

Redaktor naczelny (od roku 2022): Jan Hartman
Rok wydania: 2000

BYT A POZNANIE

Sortuj według

Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia?

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 7-63

Nicolai Hartmann i marburczycy. Znaczenie pracy „Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia”

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 65-73

Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 75-98

Późna teoria intencjonalności Brentana

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 99-125

Husserl a idea materialnego a priori

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 127-146

Sensualizm i tak zwana brzytwa Ockhama

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 147-169

Berkeleya teoria widzenia

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 171-185

Postrzeganie „pośrednie”. Analiza wybranych tez Nowej teorii widzenia G. Berkeleya

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 187-208

Bertrand Russell o sądzie i prawdzie

Principia, 2000, Tom 27-28, s. 209-227

SPRAWY LUDZKIE, SPRAWY BOSKIE

RECENZJE