Biedermann i wizjonerzy. O recepcji Feuerbacha u Nietzschego i Wagnera

Helmut Walther

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line