Między gnostycyzmem a dialogizmem. Kwestia stworzenia jako przedmiot rozbieżności w myśli żydowskiej XX w.

Adam Lipszyc

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line