O metametodologicznych osobliwościach nauk społecznych w kontekście sporu między realizmem a empiryzmem

Marcin Żurek

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line