„Przywrócenie życia słowom”. Pisarstwo filozoficzne Bolesława Micińskiego

Andrzej Zawadzki

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line