Podmiot, historia, krytyka. Uwagi o filozofii Alaina Renauta

Damian Leszczyński

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line