Księga jubileuszowa Estetyka sensu largo, pod red. Franciszka Chmielowskiego

Dorota Sieniarska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line