Kompendium „światotwórstwa”. Nelson Goodman, Jak tworzymy świat

Monika Blanka Florek

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line