Principia,2001, Tom 30-31, Łódź Sokratejska

Redaktor naczelny (od roku 2022): Jan Hartman
Rok wydania: 2001
Redakcja tomu: Artur Przybysławski

DIALECTICA

Sortuj według

Najważniejsze jest „w”

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 7-8

O tym, co nieskończone

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 9-13

Nieoczekiwaność zdarzenia

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 15-35

Między hermeneutyką a dekonstrukcją (Gadamer-Derrida/Nietzsche)

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 37-58

Paradoks kamienia

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 59-66

Filozofia od A do A

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 67-79

LOGICA

Fregowskie odróżnienie Sinn i Bedeutung

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 81-89

Jak filozofia karmi się przeszłością

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 91-97

Język naturalny i problem identyczności

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 99-115

Własności relacyjne, całości i przedmioty wyższego rzędu

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 117-133

Spór o podstawę filozofii

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 135-144

O osobliwościach dyskursu klasycznego i transcendentalnego

Principia, 2001, Tom 30-31, s. 145-158

HUMANIORA

RECENZJE