O osobliwościach dyskursu klasycznego i transcendentalnego

Sebastian T. Kołodziejczyk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line