Hermeneutyka wobec obcości. Werner Kogge, Verstehen und Fremdheit in der philosophischen Hermeneutik. Heidegger und Gadamer

Andrzej Przyłębski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line