„Praxis” jako korzeń transcendencji w filozofii Martina Heideggera

Karolina M. Cern

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line