„Vom Wesen und Wert der Demokratie” - Aktualność teorii demokracji Hansa Kelsena

Ewa Czerwińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line