Principia,2006, Tom 43-44

Redaktor naczelny: Jan Hartman
Rok wydania: 2006

CZŁOWIEK

Sortuj według

Istota unikająca gaf, czyli wiązka hipotez

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 5-21

Psychoanaliza i fenomenologia: podobieństwa, które dzielą

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 23-41

Uniwersytet a państwo w epoce globalnej. Renegocjacja tradycyjnego kontraktu społecznego?

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 43-79

Jan Szewczyk - polski prekursor tanatologii filozoficznej

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 81-91

Z EPISTEMOLOGII

Ból

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 93-103

Sceptycyzm globalny a komunikacja. Czy Davidsonowski argument antysceptyczny jest zadowalający?

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 105-120

Język: wehikuł myśli czy narzędzie komunikacji?

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 121-150

„Efekt” Einsteina. O filozoficznych przemianach rozumienia podstaw fizyki teoretycznej

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 151-167

Z FILOZOFII MUZYKI

Znaczenia ekspresywne w muzyce: ogólność versus określoność

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 169-199

Muzyczne współodczuwanie: doświadczenie muzyki ekspresywnej

Principia, 2006, Tom 43-44, s. 201-218

Z HISTORII FILOZOFII

WOKÓŁ KSIĄŻEK