Dziedzictwo Gadamera. Andrzej Przyłębski (red.), Dziedzictwo Gadamera, Poznań: Wyd. Humaniora 2004, s. 279.

Agata Mergler

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line