Czytanie Husserla z Lacanem. Czy fenomenologię od psychoanalizy odróżnia przede wszystkim nastawienie etyczne?

Andrzej Leder

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line