Uwyraźnianie domniemań? Domyślny charakter uzasadnień według Williama P. AIstona a ich wymiar społeczny

Marek Chojnacki

Abstrakt
  • Dane artykułu

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line