Konflikt pana i niewolnika w filozofii Hegla

Mirosław Żelazny

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line