Święty Graal dziedzictwem przyszłości, czyli o poszukiwaniu wspólnej kultury prawnej w praźródłach prawa unijnego

Karolina M. Cern,

Bartosz Wojciechowski

Abstrakt

In the following paper we investigate sources and democratic credentials of the common European constitutional culture. The significance of national constitutional traditions is contrasted with the requirement of democratic legitimation for Union law. With that regard the CJEU's ruling in case C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH&Co. KG is carefully analysed. We state a thesis that the chief feature of the searched after common European constitutional culture should be its normative emancipatory force expressed in the concept of the European self-constitutionalisation

Słowa kluczowe: Wspólna europejska kultura konstytucyjna, multicentryczny paradygmat prawa, tożsamość narodowa państw członkowskich UE, orzeczenie C- 555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH&Co. KG, budowanie przyszłej Europy