Między autonomią podmiotu a determinizmem społecznym. Konstruktywizm D. Coppa i rola teorii społecznych we współczesnej metaetyce

Jacek Jaśtal

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line