Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tonally moving forms – Peter Kivy and Eduard Hanslick’s ‘enhanced formalism’

Principia, 2016, Tom 63, s. 5-35
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.001.7640

Główny problem metafizyki wolnej woli

Principia, 2016, Tom 63, s. 37-61
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.002.7641

Kilka uwag o filozoficznym relatywizmie

Principia, 2016, Tom 63, s. 63-83
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.003.7642

Obrona deskrypcyjnej teorii odniesienia nazw. Część I. Odpowiedź na argumenty Kripkego: modalny i epistemiczny

Principia, 2016, Tom 63, s. 85-108
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.004.7643

„Bycie” czy „istnienie”? Kilka uwag na temat Form istnienia Wawrzyńca Rymkiewicza

Principia, 2016, Tom 63, s. 109-130
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.005.7644

Zagadka podmiotowości w psychologii opisowej Franza Brentany

Principia, 2016, Tom 63, s. 131-162
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.006.7645

Samopoznanie czy farmakoterapia? Filozoficzne implikacje sporu wokół soma i psyche w ujęciu psychoterapii przez Romana Markuszewicza

Principia, 2016, Tom 63, s. 163-200
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.009.7812

Irredentyzm i kontrirredentyzm jako typy postaw wobec ojczyzny

Principia, 2016, Tom 63, s. 201-224
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.007.7646

Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem

Principia, 2016, Tom 63, s. 225-249
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843887PI.16.008.7647