Truisms, Heuristics and the Concept of Law

Adam Michał Dyrda

Abstrakt

Truisms, Heuristics and the Concept of Law

Summary

Analyses of the concept of law rely on certain self-evident truths: truisms (platitudes) about law that people generally share and which reflect their common understanding of this important social concept. General legal theories are products of such analyses. In this paper I argue that every reference to truisms in the context of legal theory building should also take into account inferential processes by which truisms themselves are coined, namely different types of heuristics about law and related phenomena. Since both truisms and heuristics are unstructured, often inconsistent, and even fallible, conceptual analyses are the main means of transforming such “raw” evidence into rationally structured legal theories.

Keywords: Conceptual analysis, truisms, platitudes, general jurisprudence, heuristics, law, Scott Shapiro.

This paper was written as a result of research project no. 2016/21/D/HS5/03839, financed by the Polish National Science Centre. 

Truizmy, heurystyki i pojęcie prawa

Streszczenie

Analizy pojęcia prawa odwołują się do szczególnego rodzaju oczywistych prawd: tzw. truizmów o prawie, które wypowiadają członkowie danej społeczności, a które odzwierciedlają ich wspólne rozumienie ważnego społecznego pojęcia, jakim jest pojęcie prawa. Ogólne teorie prawa powstają w wyniku prowadzenia tego rodzaju analiz. W tym artykule argumentuję, że każde odpowiedzialne odwołanie się do truizmów w kontekście budowy teorii prawa powinno także uwzględniać procesy rozumowania, które doprowadzają do wykształcenia się truizmów w danej populacji, a są nimi rozmaite rodzaje heurystyk na temat prawa i powiązanych z nim zjawisk społecznych. Z uwagi na to, że zarówno same truizmy, jak i heurystyki nie mają jednolitej struktury i bywają niespójne, analizy pojęciowe stanowią główne sposoby przekształcenia tego „surowego” materiału dowodowego w racjonalnie uporządkowane teorie prawa.

Słowa kluczowe: analiza pojęciowa, truizmy, ogólna teoria prawa, heurystyki, prawo, Scott Shapiro
References

Blackburn, Simon. 2005. The Oxford Dictionary of Philosophy. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Cappelen, Herman. 2012. Philosophy without Intuitions. Oxford: Oxford University Press.

Carey, Susan. 2009. The Origin of Concepts. Oxford: Oxford University Press.

Cosmides, Leda, and John Tooby. 2006. “Evolutionary Psychology, Moral Heuristics, and the Law.” In Heuristics and the Law, edited by Gerd Gigerenzer, and Christoph Engel, 175–205. Cambridge, MA: The MIT Press, Dahlem University Press.

Devitt, Michael. 1994. “The Methodology of Naturalistic Semantics.” Journal of Philosophy 91: 545–572.

Dickson, Julie. 2001. Evaluation and Legal Theory. Oxford: Hart Publishing.

Dubowska, Marta, and Adam Dyrda. 2018. “Legal Narrative and Legal Disagreement.” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2: 47–59.

Dyrda, Adam. 2017. Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Gizbert‑Studnicki, Tomasz, Adam Dyrda, and Andrzej Grabowski. 2016. Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Goldman, Alvin. 2007. “Philosophical Intuitions: Their Target, Their Source, and Their Epistemic Status.” Grazer Philosophische Studien 74: 1–26.

Halpin, Andrew. 2006. “The Methodology of Jurisprudence: Thirty Years Off the Point.” Canadian Journal of Law and Jurisprudence 19: 67–105.

Halpin, Andrew. 2010. “Methodology.” In A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, edited by Denis Patterson, 607–620. 2nd ed. Malden–Oxford–Chichester: Wiley‑Blackwell.

Harper, Alexander S. 2012. “An Oblique Epistemic Defence of Conceptual Analysis.” Metaphilosophy 43 (3): 235–256.

Himma, Kenneth Einar. 2015. “Conceptual Jurisprudence: An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory.” Revus 26: 65–92.

Jackson, Frank. 1998. From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Johnston, Mark, and Sarah‑Jane Leslie. 2012. “Concepts, Analysis, Generics and the Canberra Plan.” Philosophical Perspectives 26: 113–171.

Kripke, Saul. 1980. Naming and Necessity. Oxford: Basil Blackwell.

Lerner, Adam, and Sarah‑Jane Leslie. 2016. “Generic Generalizations.” In Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta. Winter ed. Stanford, CA: The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University. https://plato.stanford.edu/entries/generics/.

Morauta, James. 2004. “Three Separation Theses.” Law and Philosophy 23: 111–135.

Nussbaum, Martha. 2001. “Public Philosophy and International Feminism.” In What is Philosophy?, edited by C.P. Ragland, and Sarah Heidt, 121–152. New Haven–London: Yale University Press.

Quine, Willard Van Orman. 1960. Word and Object. Cambridge, MA: MIT Press.

Rosch, Eleanor. 1973. “Natural Categories.” Cognitive Psychology 4: 328–350.

Rosch, Eleanor. 1978. “Principles of Categorization.” In Cognition and Categorization, edited by Barbara Lloyd, and Eleanor Rosch, 27–48. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Shapiro, Scott. 2011. Legality. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Stich, Stephen. 1975. “Logical Form and Natural Language.” Philosophical Studies 28 (6): 397–418.

Taekema, Sanne, Bart van Klink, and Wouter de Been, eds. 2016.  Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Weinberg, Jonathan, Shaun Nichols, and Stephen Stich. 2001. “Normativity and Epistemic Intuitions.” Philosophical Topics 29: 429–460.

White, Morton Gabriel. 2004. Form a Philosophical Point of View: Selected Studies. Princeton: Princeton University Press.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line