Artykuły

Ilość
Sortuj według

An unrealistic account of moral reasons

Principia, 2019, Tom 66, s. 5–33
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.001.11634

Can ontology be related to aesthetics? The case of Leon Chwistek

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.002.11635

Dlaczego tolerować religię?

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.003.11636

Czy Edward Abramowski jest etykiem troski? Część I. Prezentacja etyki troski i etyki przyjaźni

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.004.11637

Z filozofii muzyki

Elementy kulturowego obrazu świata jako warunek autonomizacji muzyki

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.005.11638

Muzyka jako teofania? Pytania do George’a Steinera

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.006.11639

Arche i arte. Prymarny dualizm z ducha muzyki

Principia, 2019, Tom 66,
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.007.11640