Czy filozofia jest w stanie zastąpić religię? Filozofie nadziei radykalnej od Nietzschego po Meillassoux

Włodzimierz Lorenc

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line