O doświadczeniu katastrofy, sztuce i społeczeństwie ponowoczesnym

Mariusz Oziębłowski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line