Relacje rotalne jako czynnik w rozstrzyganiu ważności wybranych trybów pierwszej figury tradycyjnego sylogizmu

Anna Pietryga

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line