Metaphorical Change in Cognition: on the Verge of Rationality

Dorota Rybarkiewicz

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line