Racja stanu i racje pozorów. Esej o źródłach zła w polityce

Michał Bohun

Abstrakt

Esej jest próbą rozważenia problemu zła w polityce. Punktem wyjścia są refleksje polityczne B. Pascala i M. Montaigne. Historia filozofii służy tutaj do konceptualizacji problemów aktualnych i w gruncie rzeczy nieprzemijających. Namysł nad źródłami władzy i legitymizacją państwa okazuje się uniwersalną medytacją dotyczącą ludzkiego losu i wolności w obliczu egzystencjalnych zagrożeń.


Raison d’État and Rationale of Appearances. An Essay on the Roots of Evil in Politics
 
This essay attempts to weigh in on the problem of evil in politics. The starting point follows the political reflections of B. Pascal and M. Montaigne. Here, the history of philosophy is used to conceptualize the problems of the present and, in fact, those that are enduring. Thinking about the sources of power and a state’s legitimacy proves to be a universal meditation on human destiny and freedom when challenged by existential threats.

Keywords: Power, State, Freedom, Evil, Blaise Pascal, Michel de Montaigne

Słowa kluczowe: władza, państwo, wolność, zło, B. Pascal, M. Montaigne
References

Berlin Isaiah, Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg, D. Lachowska, J. Łoziński, Zysk i S‑ka, Poznań 2000.

Bourdieu Pierre, Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Chomsky Noam, Siła i opinia, przeł. M. Jedliński, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2018.

Deutscher Isaac, „Rok 1984” – czyli mistycyzm okrucieństwa, http://www.1917.net.pl/node/421.

Mann Thomas, Czarodziejska gora, t. 2, przeł. J. Łukowski [właśc. Wł. Tatarkiewicz], Czytelnik, Warszawa 1982.

Montaigne Michel de, Proby, t. 1–3, przeł. T. Żeleński (Boy), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957.

Pascal Blaise, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.

Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer i inne opowieści, Czytelnik, Warszawa 1993.

Wat Aleksander, Moj wiek. Pamiętnik mowiony, cz. 2, Czytelnik, Warszawa 1990.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line