Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Arkadiusz Chrudzimski

Redaktorzy
Krzysztof Guczalski, Steffen Huber, Leszek Wroński

Redaktor założyciel
Jan Hartman

Sekretarz redakcji
Sonia Kamińska


WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

te. +48 12 631 18 80
e-mail: redakcja@wuj.pl