Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny (od roku 2022)

Redaktor naczelny
Marek Drwięga

Redaktorzy
Adriana Warmbier, Maciej Kałuża, Radosław Strzelecki

Redaktor założyciel
Jan Hartman

Sekretarz redakcji
Adriana Mickiewicz
 

_____________________________________________________________

Do roku 2022

Redaktor naczelny
Arkadiusz Chrudzimski

Redaktorzy
Krzysztof Guczalski, Steffen Huber, Leszek Wroński

Redaktor założyciel
Jan Hartman

Sekretarz redakcji
Sonia Kamińska


WYDAWCA
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków

te. +48 12 631 18 80
e-mail: redakcja@wuj.pl