Call for papers 2023

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru czasopisma naukowego „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej" (2023). Numer poświęcony będzie „Nowej fenomenologii". Na teksty oczekujemy do 15 czerwca 2023 roku.

Celem publikacji jest przyjrzenie się nurtowi tzw. „Nowej fenomenologii”, który rozwija się od lat 80-tych XX wieku. Do tego nurtu należą miedzy innymi Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, Marc Richir, Michel Henry. Chcielibyśmy zbadać, w jakim stopniu analizowana przez przedstawicieli tej formacji problematyka stanowi twórcze odnowienie i modyfikację najważniejszych wątków fenomenologii.

Wszystkie teksty nadesłane do numeru poddane będą dwuetapowej procedurze recenzyjnej.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim.