Principia Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej

Redaktor naczelny: Arkadiusz Chrudzimski

PRINCIPIA - Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawanym w sposób ciągły od 1990 roku. Czasopismo publikuje oryginalne i nowatorskie artykuły z zakresu filozofii i socjologii. 

ISSN 0867-5392
e-ISSN 2084-3887
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Wersja papierowa czasopisma

Principia, 2020, Tom 67

Redaktor naczelny: Arkadiusz Chrudzimski
Opublikowano online: 21 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Husserl - Consciousness as a System Anticipating the Further Course of Experience

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.001.13831

Metaphorical Change in Cognition: on the Verge of Rationality

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.002.13832

Nature and Intrinsic Value

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.003.13833

Oswajanie patologii matematycznych

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.004.13834

Relacje rotalne jako czynnik w rozstrzyganiu ważności wybranych trybów pierwszej figury tradycyjnego sylogizmu

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.005.13835

O doświadczeniu katastrofy, sztuce i społeczeństwie ponowoczesnym

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.006.13836

Czy filozofia jest w stanie zastąpić religię? Filozofie nadziei radykalnej od Nietzschego po Meillassoux

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.007.13837

Możliwości i granice etyki naukowej: analiza problemu na podstawie System der Ethik Wilhelma Diltheya

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.008.13838

W poszukiwaniu realistycznego pojęcia osoby

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.009.13839

Francuska duchowość ateistyczna

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.010.13840

Czy Edward Abramowski jest etykiem troski? Część II. Porównanie etyki troski i etyki przyjaźni  

Principia, 2020, Tom 67,
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843887PI.20.011.13841