Progress Journal of young researchers

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar

Progress jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego proponującym swoim czytelnikom tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców  jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne. Tym samym odbiorcami Progressu są studenci zainteresowani ścieżką naukową, doktoranci chcący rozwijać swoją karierę naukową oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni.

ISSN 2543-8638
e-ISSN 2543-9928
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Progress, 2018, Numer 4

Redaktor naczelny: Dominik Bień
Sekretarz redakcji: Sylwia Dudkowska-Kafar
Opublikowano online: 11 grudnia 2018

NAUKOWE. MEDIA – BIZNES – KULTURA

Sortuj według

Mit wspólnotowości jako podstawa interakcji z internetowymi interfejsami

Progress, 2018, Numer 4, s. 11-19
DOI 10.4467/25439928PS.18.013.9000

Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Progress, 2018, Numer 4, s. 20-29
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.014.9001

Wolność słowa w sieci 

Progress, 2018, Numer 4, s. 30-38
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.015.9002

Wolność słowa w sieci 

Progress, 2018, Numer 4, s. 39-47
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.016.9003

Nowe media w procesie kształtowania tożsamości 

Progress, 2018, Numer 4, s. 48-55
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.017.9004

Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem 

Progress, 2018, Numer 4, s. 56-65
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.018.9005

W stronę radykalizacji. Analogie i różnice między antysemickim dyskursem lat 30. XX wieku a debatą wokół noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 

Progress, 2018, Numer 4, s. 66-77
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.019.9006

Rynek mediów na Węgrzech w aspekcie zmian politycznych i programowych po 2014 roku. Rola miękkiej cenzury 

Progress, 2018, Numer 4, s. 78-91
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.020.9007

Doktorat – źródło niepewności czy strategia jej niwelowania? 

Progress, 2018, Numer 4, s. 92-111
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.021.9008

Idea rosyjska a polityka. Konceptualizacja bytu państwowego w koncepcji Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa

Progress, 2018, Numer 4, s. 112-127
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.022.9009

NAUKOWE. VARIA

Archeolog jako badacz i popularyzator: doświadczenia z Targu Siennego 

Progress, 2018, Numer 4, s. 128-143
Data publikacji online: 11 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.023.9125

HISTORIA UG

Sprawozdania z działalności kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku za lata 1948–1949 

Progress, 2018, Numer 4, s. 154-167
Data publikacji online: 11 grudnia 2018

WYWIAD