Wolność słowa w sieci 

Agnieszka Latarska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, czym tak naprawdę jest wolność słowa w sieci. Wolność, do której każdy z nas ma prawo, ale którą ogranicza się coraz częściej ze względu na nierzadkie przejawy mowy nienawiści, ksenofobii czy rasizmu. Wolność słowa to prawo do publicznego wyrażania własnych myśli i poglądów, współcześnie uznawane jako standard wśród norm cywilizacyjnych. Dzisiaj jednak spotykamy się z jej ograniczeniami. W niniejszym artykule analizuję, jakie są przejawy mowy nienawiści w Internecie, a także jej przyczyny, które blokują swobodę wyrażania myśli. 

 

Freedom of speech on the Internet
The aim of this article is to present what freedom of speech on the web really is. Freedom, to which each of us has a right, but which is increasingly restricted by the growing manifestations of hate speech, xenophobia and racism. Freedom of speech is the right to publicly express one’s thoughts and beliefs, nowadays considered as a standard among the norms of civilization. Today, however, we are increasingly confronted with limitations. In this article I analyse the manifestations of hatred on the Internet, its causes, which are a direct blockade of freedom of speech in the online world.
Słowa kluczowe: wolność, wolność słowa, prawo, ksenofobia, ograniczenie , freedom, freedom of expression, law, xenophobia, restriction
References
Bychowska-Siniarska D., Głowacka D. (red.), 2013, Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 
Centrum Badania Opinii Społecznej, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_149_15.PDF, s. 9 [dostęp: 16.10.2018]. 
Chyż B., Blokowanie stron na Facebooku–ofiarami padli nie tylko „narodowcy”, http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22120323,blokowanie-stron-na-facebooku-ofiarami-padli-nie-tylko-narodowcy.html?disableRedirects=true [dostęp: 7.04.2018]. Heuristic, agencja interaktywna, Wolność słowa w internecie a granica dobrego smaku, http://www. heuristic.pl/blog/internet/Wolnosc-slowa-w-Internecie-a-granica-dobrego-smaku;174.html [dostęp: 7.04.2018]. 
Kowalczuk K., Sobiecka S., Stalmach R., 2015, Polacy o uchodźcach – w internecie i w „realu”, https:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_149_15.PDF [dostęp: 7.04.2018]. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Facebook, https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/ [dostęp: 7.04.2018]. 
Ruchniewicz R., 2018, Etyka w sieci, http://krzysztofruchniewicz.eu/etyka-w-sieci/ [dostęp: 7 kwietnia 2018].