Wolność słowa w sieci 

Adam Wesołowski

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione interpretacje pojęcia wolności i jej aspektów, które w praktyce wyrażane są przez wolność słowa w Internecie. Na podstawie aktualnie obserwowanych zjawisk i  bieżących wydarzeń wskazane zostały szanse, jak i zagrożenia wynikające z powszechnej dostępności do publikacji opinii w sieci. W podanych przykładach zaprezentowano zarówno praktykę dokonywanych regulacji, jak i manipulacji w tym zakresie.

Free speech on the Internet

This article presents interpretations of the term ‘freedom’ and its aspects expressed on the internet through freedom of speech. Both opportunities and threats stemming from widespread access to means of expression of opinion on the internet are examined based on current events and developments. Presented examples illustrate the practice of both the regulation that is introduced as well as the manipulation happening in this regard.

Słowa kluczowe: wolność słowa, Internet, trolling, Cambridge Analytica, freedom of speech
References
Committee to Protect Journalists, 2018, CPJ recognizes global Press Oppressors amid Trump’s fake news awards. CJP, 8.01.2018, https://cpj.org/blog/2018/01/press-oppressor-awards-trump-fake-news-fakies.php [dostęp: 28.03.2018]. 
Druś M., 2018, Facebook: afera Cambridge Analytica dotyczy danych 87 mln użytkowników, „Puls Biznesu”, 04.04.2018, https://www.pb.pl/facebook-dane-87-mln-uzytkownikow-a-nie-50-mln-909687 [dostęp: 4.04.2018]. 
Fromm E., 1978, Ucieczka od wolności, Warszawa: Czytelnik. 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2011, http://www.hfhr.pl/wolnosc-slowa-w-internecie-i-kolejny-apel-o-depenalizacje-znieslawienia-raport-onz/ [dostęp: 6.04.2018]. 
Kalita C., 2005, Relacje rozumu i wolności w filozofii Kartezjusza, Spinozy i Locke ’a, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 
Karolczyk B., 2011, Masz prawo zachować milczenie… – V poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych a prawa osoby podejrzanej, do roku 1966, www.palestra.pl/pdf_pliki/42_karolczyk_masz_ prawo.pdf [dostęp: 6.04.2018]. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp: 27.03.2018]. PWN – Encyklopedia internetowa, 2018, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wolnosc-Rownosc-Braterstwo;3997773.html [dostęp: 27.03.2018]. 
Sykulski L., 2015, Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera, https://www.academia.edu/20863296/Rosyjska_koncepcja_wojen_buntowniczych_Jewgienija_Messnera_Evgeny_ Messner_s_Russian_Concept_of_the_Rebel_War_PL [dostęp: 20.04.2018]. Tarkowski A., 2017, Król Zuck I i jego poddani. Nie wierzę w regulacje, które nie idą w parze z normami, nastrojami i wartościami społecznymi, „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1743810,1,jak-naprawic-facebooka-po-aferze-cambridge-analytica-da-sie.read [dostęp: 2.04.2018].
WAH, 2017, Raport: Rosyjska propaganda silna w polskim Internecie. Nabrał się nawet Antonii Macierewicz, „Newsweek”, 07.02.2017, http://www.newsweek.pl/polska/raport-prorosyjska-propaganda-niezwykle-silna-w-polskim-internecie,artykuly,404834,1.html [dostęp: 29.03.2018]. 
Witkowska M., 2015, Kryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej – przyczyny, uwarunkowania, scenariusze rozwoju sytuacji [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska (red.), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.