Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:

1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.

2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).

Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: 2020

W kręgu idei

Sortuj według

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 153-173
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.021.12581

Narcyzm – autentyczność – atopia. Cyfrowe twarze „nowego człowieka”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 174-194
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.022.12582

Słowo „Murzyn” jako perlokucyjny akt mowy

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 195-212
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.023.12583

Sen Narcyza. O pluralizacji stylów myślenia w „antropologii translacji”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 213-229
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.024.12584

Pejzaże kultury

For Now We See through an AI Darkly; but Then Face-to-Face: A Brief Survey of Emotion Recognition in Biometric Art

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 230-260
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.025.12585

“Aliens” Speaking Out: Science Fiction by Autistic Authors

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 261-277
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.026.12586

Pamięć protetyczna i nierealność czasu w serialu Watchmen

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 278-290
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.027.12587

Odwrócenie perspektywy. Empatyczna praktyka kolektywu Rotor

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 291-300
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.028.12588

Omówienia i rozbiory

Rzecz o historii naturalnej, zwierzęcych skórach i sztuce – recenzja Spekulatywnej taksydermii (Speculative Taxidermy) Giovanniego Aloiego

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 301-311
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.029.12589

O istocie muzeum, czyli Justyny Żak W kręgu muzealnych przedmiotów

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 3 (45), s. 312-320
Data publikacji online: 19 sierpnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.030.12590