Przegląd Kulturoznawczy

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: lipiec 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie: Bio-aktywne rumowisko historii cz. II. Jak zapamiętać zgliszcza?

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 113-116
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.008.18374

W kręgu idei

Feministyczna hałda pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 117-142
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.009.18375

Po przemyśle. Humanistyka wobec bioruin i biogruzów

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 143-162
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.010.18376

Żywe archiwum. Więcej-niż-ludzkie obecności w siedliskach ruderalnych

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 163-175
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.011.18377

Pejzaże kultury

Rzeczy getta warszawskiego - rozmowa o sprawczości, materialności i witalności zabytków archeologicznych jako muzealiów

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 176-190
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.012.18378

Powrót do przeszłości V: pandemia. Nostalgia a świat postpandemiczny

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 195-212
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.013.18379

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Fotografia wobec krzyku pamięci zagłady spod betonu masowego turyzmu

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 213-225
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.014.18380

Cykl zdjęciowy Koenigsgraben

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 226-231
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.015.18381

Quipowanie muzeum: O wystawie Queering the Crip, Cripping the Queer w berlińskim Schwules Museum

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 233-244
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.016.18382

Nasze postludzkie pragnienia i pożądania (Recenzja książki Jana Stasieńki Media Technologies and Posthuman Intimacy)

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 2 (56) Bio-aktywne rumowisko historii cz. II, s. 245-253
Data publikacji online: lipiec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.017.18383