Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: marzec 2022

W kręgu idei

Sortuj według

Bernie Krause i jego dźwiękowe archiwa. Między dziką naturą a ucieleśnioną relacją

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 1-19
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.001.15746

Homoseksualna katastrofa wsteczna: Mężczyźni z różowym trójkątem i Cholernie mocna miłość

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 20-38
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.002.15747

Filozoficzny spór globalizmu z lokalnością: rozwój nowoczesnych technologii w Chinach według Yuka Huia

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 39-52
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.003.15748

Pejzaże kultury

Prawda ekranu. O praktyce screenshotowania

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 53-73
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.004.15749

Czy psychobiografia musi być redukcjonistyczna? Lucy in the Mind of Lennon jako przykład pomostu pomiędzy naukami humanistycznymi i psychologią

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 74-86
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.005.15750

Piosenki – „poezja oralna cywilizacji przemysłowej”

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 87-110
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.006.15751

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

Axiology in Stefan Morawski’s Aesthetics, Several Critical Doubts

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 111-126
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.008.15753

Przemiany estetyki 

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 127-147
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.009.15754

Omówienia i rozbiory

Biometria w sztuce nowych mediów. Ewelina Twardoch-Raś, Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 640.

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 148-159
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.010.15755

Czy to już koniec krytyki? Wstęp do metakrytyki Mieczysława Porębskiego

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 160-175
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.011.15756

Awangardowe muzeum w XXI wieku. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Wstęp [w:] Awangardowe muzeum, red. Agnieszka Pindera, Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020.

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”, s. 176-185
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.012.15757