Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Editorial: Games in a Time of Crisis?

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

W kręgu idei

Tedious by Design:” Institutionalized Labor of Content Creators in the Game as a Service Model: The Path of Exile Case Study

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

Too easy” or “too much”? (Re)imagining Protagonistic Enhancement through Machine Vision in Video Games

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

Avant-Garde, Emergency and Digital Games Discourse

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

Pejzaże kultury

Unravelling narratives of Empire in No Man’s Sky

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

Płeć, sprawczość, siostrzeństwo: dwie wizje „Solidarności” kobiet w dokumentach filmowych. Analiza feministyczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

Omówienia i rozbiory

Creating Climate Conscious Players: Final Fantasy VII’s Ecoactivist Fan Communities

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

W poszukiwaniu zaangażowanego kulturoznawstwa? Sprawozdanie z 4. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (Wrocław, 15-17 września 2022)

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022

Recenzja książki Andrzeja Pitrusa, Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem, Wydawnictwo w podwórku, Nowe Horyzonty. Warszawa-Gdańsk 2022

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis,
Data publikacji online: 2022