Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: grudzień 2021

W kręgu idei

Sortuj według

Training for Art and Femininity: Analysis of Life Stories of Contemporary Polish Artists

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 677-697
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.047.14964

Kalekie świadectwa. Niepełnosprawność i protesty w Polsce w 2018 i 2020 roku

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 698-714
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.048.14965

Akuzmatyczność filmowych efektów dźwiękowych. Medialna mistyfikacja foley w kontekście sound designu

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 715-728
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.049.14966

Pejzaże kultury

Korpomuzeum jako typ idealny

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 729-744
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.050.14967

Wiatr z Północy. Dyskursywne konstruowanie Heimat na przykładzie gmachu dawnej Królewskiej Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Katowicach i jego wystroju

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 745-761
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.051.14968

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

The Sublime Troubles of Postmodernism. A Tribute to S.M.

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 762-770
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.052.14969

Stefana Morawskiego krytyka postmodernizmu

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 771-782
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.053.14970

Stefana Morawskiego wizja sztuki masowej i estetyzacji świata – uwagi krytyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 4 (50) „Nowe strategie doświadczania kultury”, s. 783-801
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.054.14971