Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:

1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.

2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).

Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), Immersyjne przestrzenie pamięci w środowiskach rozszerzonych

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. VII–XXV
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.12374

W kręgu idei

W stronę lokacyjnego monologu wypowiedzianego. O eksplorowaniu literackich ucieleśnionych przestrzeni pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 1-24
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.011.12375

Pałac (rozszerzonej medialnie) pamięci. Atmospheric Memory Rafaela Lozano-Hemmera

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 25-39
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.012.12376

(Post)colonial Sensations. Remote Sensing Technologies and Cultural Memory in Art and Science

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 40-53
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.013.12377

Pejzaże kultury

The Past through Stereoscopic Lenses. Video Games Nostalgia in Virtual Reality

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 54-74
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.014.12378

„Odmienne przestrzenie uzdrawiania” – psychologiczne terapie VR w perspektywie krytycznych i definicyjnych aspektów pojęcia rzeczywistości wirtualnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 75-91
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.015.12379

Laban Bartenieff Movement System jako inspiracja dla ucieleśnionego designu w kontekście projektowania przestrzeni miejskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 92-106
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.016.12380

Omówienia i rozbiory

Pamięć (współ)tworzona i (współ)doświadczana – partycypacyjne i cielesne wymiary doświadczenia VR (Queerskins: A Love Story Illyi Szilak i Cyrila Tsiboulskiego)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 107-116
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.017.12381

Zmienna trwałość dzieła – problem pamięci sztuki mediów w kontekście wystawy Reinkarnacja sztuki mediów

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 117-126
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.018.12382

Epigenetic Paradigm of Critical Rationality in Being Tomorrow by Catherine Malabou

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 127-139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.020.12384

COVID-CODA. Zakaz „wypożyczania ciał”, czyli o immersyjności pandemicznej i tęsknotach za „prawdziwymi symulakrami”

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 2 (44), s. 140-151
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.019.12383