Przegląd Kulturoznawczy

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: marzec 2023

W kręgu idei

Sortuj według

How sound is experiences in deaf/Deaf practice? On sound emancipatory strategies

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 1-15
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.001.17844

Food Herstories and Everyday Life in Times of Crisis. Women’s Experiences in Food Production, Distribution and Consumption

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 16-34
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.002.17845

Memory of War. Remembering Hollywood’s Vietnam War in Call of Duty: Black Ops

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 35-52
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.003.17846

Pejzaże kultury

From Albums to Musicking Assemblages: Virtual Structures and Topological Unfoldings in Toyomu’s “Imagining” of Kanye West’s The Life of Pablo

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 53-68
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.004.17847

Transgressive Automatons. Re-Visioning the Cyborg in Larissa Lai’s Rachel

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 69-83
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.005.17848

Antycypacja i wyobraźnia. Tekstowa „przyszła Polska”

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 84-100
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.006.17849

OMÓWIENIA I ROZBIORY

W poszukiwaniu kobiecej narracji historycznej. Małgorzata Radkiewicz, Refleksje zza kamery. Reżyserki o kinie i formie filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Okonakino, Warszawa, Kraków 2022, ss. 264.

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 1 (55) Kulturowe emancypacje i transgresje, s. 101-111
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.007.17850