Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie: Bio-aktywne rumowisko historii

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 187-195
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.013.16310

W kręgu idei

Życie w więcej niż ludzkiej katastrofie. Antropocen, wspinaczka skałkowa i Walter Benjamin

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 187-211
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.014.16311

Ekozofie Guattariego

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 212-221
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.015.16312

Appleiness of the Apple or the Dualism in Deleuzian Sensation

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 222-234
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.016.16313

Pejzaże kultury

Toksyczne przedmieścia. Radioaktywne dziedzictwo St. Louis w soczewce projektów Allany Ross

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 235-252
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.017.16314

Ogrody – pomniki antropocenu

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 253-272
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.018.16315

Bioinkrustacje: kamienie, porosty i organiczna ornamentyka macew

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 273-294
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.019.16316

Omówienia i rozbiory

Mikrobiologiczne peregrynacje. Szkic projektu Alternaria alternata

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 295-303
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.020.16317

Mikrobiologia obecności. O sztuce Anny Zagrodzkiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 304-314
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.021.16318

O historii techniki inaczej. Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 492.

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 2 (52) Bio-aktywne rumowisko historii cz. I , s. 315-322
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.022.16319