Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:

1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.

2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).

Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), Praktyki designu w mediach

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 29 sierpnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Praktyki designu w mediach. Wprowadzenie

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. VII–IX
Data publikacji online: 31 marca 2020

W kręgu idei

Design, czyli o deformującym formowaniu i innych paradoksach projektowania

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 1-26
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.001.11929

Od filozofii designu do fenomenologii gestów. Vilém Flusser o tym, jak się rzeczy mają

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 27-42
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.002.11930

Od Isotype do Many Eyes. Społeczna odpowiedzialność designu w praktykach wizualizacji danych

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 43-54
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.003.11931

Bizarre Bio-Citizens and the Future of Medicine. The Works of Alexandra Daisy Ginsberg and Agi Haines in the context of Speculative Design and Bioethics

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 55-69
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.004.11932

Pejzaże kultury

Malarstwo jako świetlny design w przestrzeniach projekcyjnych

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 70-91
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.005.11933

Post-ludzki design twarzy – posthumanistyczne konteksty technologii obrazowania twarzy

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 92-107
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.006.11934

Digital Experience of Love and Loss: Emotional Game Design in Emily Is Away

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 108-121
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.007.11935

Omówienia i rozbiory

Thomas Bernhard i fotografia. Wokół Wymazywania i nie tylko

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 122-132
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.008.11936

Nowe szaty króla. Rekonesans stanu badań nad narracją filmową w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 133-149
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.009.11937

Sztuka wideo. Od cybernetyki do ekologii systemów (R.W. Kluszczyński, T. Załuski [red.], Wideo w sztukach wizualnych)

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 150-157
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.11938