Grzechy przeszłości i ponowoczesna tożsamość we współczesnym kinie niemieckim

Patrycja Włodek

Abstrakt

Recenzja książki:

Ewa Fiuk, Inicjacje, tożsamość, pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.