Technologia aktu poetyckiego. Uwagi na marginesie Poezji eksperymentalnej Jacquesa Donguy’a

Dariusz Brzostek

Abstrakt

Recenzja:

J. Donguy, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007), przeł. M. Madej, Gdańsk 2014

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.