Księga Słów Wszystkich, czyli archeologia mediów po polsku (wywiad)

Józef Żuk Piwkowski,

Piotr Marecki

Abstrakt

Niniejszy tekst jest zapisem rozmowy z Józefem Żukiem Piwkowskim, fotografem, filmowcem, artystą wizulanym pracującym obecnie w polu mediów cyfrowych, twórcą Warszatu Nowych Mediów w Szkole Filmowej w Łodzi.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.