Wokół „Comparative Textual Media” N. Katherine Hayles

Mirosław Filiciak,

Ewa Wójtowicz,

Marcin Składanek

Abstrakt

Dyskusja wokół książki

Comparative Textual Media. Transforming the Humanities in the Postprint Era (2013), pod redakcją N. K. Hayles i J. Pressman