Protest społeczny – struktura zgromadzenia

Magdalena Tendera

Abstrakt

Social protest – the structure of a gathering

The theoreticians of social sciences admit that social protests belong only to the modern epoch and the very moment of its birth is strictly connected with the modernistic democracy and current European culture. Public social activity – especially social protests understood here only as legal public gatherings its structures, meanings and configurations – are possible to separate out of all the accidental factors. But the modern political tradition itself is not enough to explain the inner mechanisms of this kind of public gatherings as a tool for the social, cultural and political transformation. The ahistorical type of analysis seems to be necessary to understand social protests. The plot of structural analysis is supplemented here with some comments on the cognitive and ritual side of the social protest process and also with some philosophical comments.
Key words: social protest, the deep structures of mind, self-reference, modernism, structural patterns
 

Słowa kluczowe: Social protest, the deep structures of mind, self-reference, modernism, structural patterns
References

Amegashie J.A., Runkel M., The Paradox of Revenge in Conflicts, „Journal of Conflict Resolution” 2012, no. 52 (20).

Barthes R., Mit i znak, przeł. W. Błońska et al., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Bender A., Hutchins E., Medin D., Anthropology in Cognitive Science, „Topics in Cognitive Science” 2010, no. 2.

Bloch M., Language, Anthropology and Cognitive Science, „Man, New Series” 1991, vol. 26, no. 2.

Buchowski M., Magia i rytuał, Instytut Kultury, Warszawa 1993.

Castells M., Galaktyka internetu, przeł. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

Eisenstadt S.N., Utopia i nowoczesność, przeł. A. Ostolski, Oficyna Naukowa Warszawa 2009.

Eisenstadt S.N., Transformation of Social Political, and Cultural Orders in Modernization, „American Sociological Review” 1965, vol. 30, no. 5.

Flis M., Claude’a Levi-Straussa myśl nieoswojona, [w:] B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski (red.), Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Foster S., Choreographies of Protest, „Theatre Journal” 2003, vol. 55, no. 3.

Kuczyński P., Potencjał ruchu społecznego, Raport ECS, Zespół Analizy Ruchów Społecznych, Gdańsk 2014.

Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969.

Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, PIW, Warszawa 1970.

Leach E., Lévi-Strauss, przeł. P. Niklewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Leach E., Empiryści a racjonaliści: Transakcje ekonomiczne i akty komunikowania, [w:] E. Leach, A.J. Greimas, Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, PWN, Warszawa 1989.

Leach E., Materialna reprezentacja idei abstrakcyjnych. Kondensacja rytualna, [w:] E. Leach, A.J. Greimas, Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, PWN, Warszawa 1989.

Luhmann N., Systemy społeczne, przeł. M. Kaczmarczyk, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.

Lyons J., Chomsky, przeł. B. Stanosz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.

Oliver P.M., Formal Models of Collective Action, „Annual Review of Sociology” 1993, vol. 19.

Oliver P.E., Maney G.E., Coverage of Protest Events: From Selection Bias to Triadic Interactions, „American Journal of Sociology” 2000, vol. 6 (2).

Oliver P.E., Myers D.J., How Events Enter the Public Sphere: Conflict, Location, and Sponsorship in Local Newspaper Coverage in Public Event, „American Journal of Sociology” 1999, vol. 105 (1).

Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, przeł. A. Musiał, T. Sikora, A. Szyjewski, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2007.

Szafraniec K., Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.

Tilly Ch., Speaking Your Mind without Elections, Surveys or Social Movements, „The Public Opinion Quarterly” 1983, vol. 47 (4).

Turner R.H., The Public Perception of Protest, „American Sociological Review” 1969, vol. 34 (6).

Turner V., Proces rytualny, przeł. E. Dżurak, PIW, Warszawa 2010.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.