Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

Magdalena Szpunar

Abstrakt

Invisible vs. visible Web. On non-indexed WWW resources

With the use the Internet for information search and especially the widespread use for this purpose search tools are related two stereotypes. The first concerns the belief that search for content online is an act extremely simple, trivial, requiring no special skills. The second myth refers to the same search engines – treated as instruments, allowing you to reach to any information that is online. These simplified and stereotyped beliefs are not limited to the realm of declarative, but manifest themselves in concrete expression of the information through the Internet behavior. The purpose of the present article is to overcome common stereotypes associated with the use of search tools, but also to show the hidden part of the Internet.
 

Słowa kluczowe: hidden web, deep web, surface web, visible web, the principle of least effort, Google hegemony, non-indexed resources
References

Bergman M., The Deep Web: Surfacing Hidden Value, „Journal of Electronic Publishing” 2001.

Bolter J.D., Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban-Klas, PIW, Warszawa 1990.

Brophy J., Bawden D., Is Google Enough? Comparison of an Internet Search Engine with Academic Library Resources, „Aslib Proceedings: New Information Perspectives” 2005, vol. 57, s. 498–512.

Derfert-Wolf L., Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie – subject gateways, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 6.

Devine J., Egger-Sider F., Beyond Google: The Invisible Web in the Academic Library, „The Journal of Academic Librarianship” 2004, vol. 30, s. 265–269.

Griffiths J., Brophy P., Student Searching Behaviour and the Web: Use of Academic Resources and Google, „Library Trends” 2005, vol. 53, s. 539–554.

Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, ASPRA, Warszawa 2010.

Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Halavais A., Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, przeł. T. Płudowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Hargittai E., Fullerton L., Menchen-Trevino E., Thomas K.Y., Trust Online: Young Adults’ Evaluation of Web Content, „International Journal of Communication” 2010, no. 4.

Innis H., Nachylenie komunikacyjne, „Communicare. Almanach Antropologiczny. Oralność/Piśmien- ność” 2007.

Lewin K., Frontiers in Group Dynamics, „Human Relations” 1947, vol. 1, no. 2.

Loska K., Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, Rabid, Kraków 2001.

Markowski A. (red.), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Wilga, Warszawa 1999.

McLuhan M., McLuhan E., Laws of Media, The New Science, Toronto 1988.

McLuhan M., Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. Stokłosa, Zyski S-ka, Poznań 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Morozov E., To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, Penguin, 2013.

Mumford L., Authoritarian and Democratic Technics, „Technology and Culture” 1964, vol. 5.

Nicholas D., Dobrowolski T., Withey R. et al., Digital Information Consumers, Players and Purchasers: Information Seeking Behaviour in the New Digital Interactive Environment, „Aslib Proceedings: New Information Perspectives” 2003, vol. 55, s. 23–31.

Orliński W., Internet. Czas się bać, Agora SA, Warszawa 2013.

Pamuła-Cieślak N., Typologia zasobów ukrytego Internetu, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2.

Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co?, „EBIB 2004”, nr 7.

Pan B., Hembrooke H., Joachmis T. et al., In Google We Trust: Users’ Decisions on Rank, Position, and Relevance, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, no. 12.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Muza, Warszawa 2004.

Purcell K., Brenner J., Rainie L., Search Engine Use 2012, „Pew Internet & American Life” 2012.

Rafa J., Co każdy internauta wiedzieć powinien, „Internet”. Dodatek: „Poradnik Praktyczny” 2002, cz. 6, s. 1–12.

Sherman Ch., Price G., The Invisible Web. Uncovering Information Sources Search Engines Can’t See, Medford, NJ 2003.

Stross R., Planeta Google, przeł. A. Wojtaszczyk, O. Wojtaszczyk, Studio EMKA, Warszawa 2009.

Szpunar M., Bogactwo informacji a ubóstwo uwagi w cyfrowej kulturze nadmiaru, [w:] M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Problemy konwergencji mediów, Verbum, Praga 2013.

Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, IFiS PAN, Warszawa 2012.

Szpunar M., Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego, [w:] I.S. Fiut (red.), Człowiek w komunikacji i kulturze, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013.

Szumilas D., Kop głębiej! Google to nie wszystko, „Magazyn Internet” 2005, nr 8.

Wood J., The Darknet: A Digital Copyright Revolution, „Richmond Journal of Law and Technology” 2010, nr 16.

Gil P., What Is the ‘Invisible Web’?, 2013, http://netforbeginners.about.com/cs/secondaryweb1/a/secondaryweb.htm (dostęp: 8.11.2013).

Google Webmaster Central. Get data about crawling, indexing and search traffic. Increase traffic to your site (dostęp: 8.11.2013).

Hissey A., The Dark Internet, http://www.crt.net.au/About/ETopics/Archives/darkint.html (dostęp: 7.11.2013).

Lewandowski D., Mayr P., Exploring the Academic Invisible Web, http://arxiv.org/pdf/cs/0702103.pdf (dostęp: 8.11.2013).

Mount B., Koll M., PLS introduces AT1, the first ‘second generation’ Internet search service, 1996, http://web.archive.org/web/19971021232057/www.pls.com/news/pr961212_at1.html   (dostęp: 7.11.2013).

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8070 (dostęp: 9.11.2013).

http://www.worldwidewebsize.com (dostęp: 8.11.2013).