Trans-literatura? Uwagi wstępne  

Monika Górska-Olesińska

Abstrakt

Zespół redakcyjny „Przeglądu Kulturoznawczego” nie narzucał jednoznacznej formuły rozumienia pojęcia „trans-literatura”. Autorzy tekstów wchodzących w skład tego numeru prezentują różne punkty widzenia, przedmiotem swych rozważań czyniąc w głównej mierze zjawiska artystyczne.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.