Artykuły

Ilość
Sortuj według

Trans-literatura? Uwagi wstępne  

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 1–10
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.001.2850

Konwersje transliteraturowe - od filmu mówionego do narracji bazodanowej

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 11–20
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.002.2851

Land art i geograficzne haiku, czyli sztuka wiązania

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 21–32
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.003.2852

Obraz odwróconej narracji. Przypadek Nieodwracalne

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 33-43
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.004.2853

Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 44–55
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.005.2854