Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od logosfery do ikonosfery ludowości

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 113–118
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.011.2860

Użytkownik jest królem!? Status użytkownika przeglądarkowych gier społecznościowych w obliczu personalizacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 56–72
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.006.2855

Trans-literatura? Uwagi wstępne  

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 1–10
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.001.2850

Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 44–55
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.005.2854

Protest społeczny – struktura zgromadzenia

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 73–87
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.007.2856

Obraz odwróconej narracji. Przypadek Nieodwracalne

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 33-43
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.004.2853

Land art i geograficzne haiku, czyli sztuka wiązania

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 21–32
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.003.2852

Konwersje transliteraturowe - od filmu mówionego do narracji bazodanowej

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 11–20
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.002.2851

Omówienia i rozbiory

Wokół „Comparative Textual Media” N. Katherine Hayles

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 88–97
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.008.2857

Technologia aktu poetyckiego. Uwagi na marginesie Poezji eksperymentalnej Jacquesa Donguy’a

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 106–112
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.010.2859

Księga Słów Wszystkich, czyli archeologia mediów po polsku (wywiad)

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 98–105
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.009.2858

Grzechy przeszłości i ponowoczesna tożsamość we współczesnym kinie niemieckim

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 1 (19) , s. 119–125
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.012.2861