Monokultura i mediatyzacja. W stronę kulturoznawstwa krytycznego

Wojciech Józef Burszta

Abstrakt

Article proposes to look at the reflection of the contemporary state of cultural studies through the prism of neo-liberal vision of the world that defines in a special way so called ‘significant field’ of today’s humanities. The concept of monoculture and mediatization serve as a problem of exemplification of entanglement scientific reflection in reality, which should be the subject of a critical vivisection. Some examples show what the word of entanglement is and why it limits the critical potential of the humanities.

Słowa kluczowe: culture studies, neoliberalism, monoculture, mediation, freedom, consumption
References

Baricco A., City, przeł. J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 2000.

Berlin I., Korzenie romantyzmu: wykłady mellonowskie zakresie sztuk pięknych wygłoszone Na- rodowej Galerii Sztuki Waszyngtonie, przeł. A. Bartkowiak, Zysk S-ka, Poznań 2004.

Bihr A., Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, przeł. A. Łukomska, Książka Prasa, Warszawa 2008.

Burszta W.J., Czubaj M., Nauka neoliberalnych objęciach, [w:] iidem (red.), Ścięgna konsump­cyjne. Próby kulturoznawstwa krytycznego, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013.

Burszta W.J., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa 2008.

Chibber V., Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, London 2013.

Chakrabarty D., Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna różnica historyczna, przeł. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

Couldry N., The Project of Cultural Studies: Heretical Doubts, [w:] P. Smith, The Renewal of Cultural Studies, Temple University Press, Philadelphia 2011.

Couldry N., Why Voice Matters. Culture and Politics after Neoliberalism, Sage, London 2010.

Eagleton T., Koniec teorii, przeł. B. Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Fiada A., Grecy. Podręcznik ksenofoba, przeł. M. Czekański, Andamantan, Warszawa 2011.

Gleick J., Informacja. Bit – wszechświat – rewolucja, przeł. G. Siwek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Hepp A., Cultures of Mediatization, Polity, Cambridge 2013.

Hilgers M., The Historicity of Neoliberal State, „Social Anthropology/Anthropologie Sociale” 2012, no. 1, s. 80–94.

Kazantzakis N., Grek Zorba, przeł. N. Chadzinikolau, Książka Wiedza, Warszawa 1989.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.

Michaels F.S., Monoculture. How One Story Is Changing Everything, Red Clover Press, Kamloops, BC 2011.

Peck J., Theodore N., Reanimating Neoliberalism: Process Geographies of Neoliberalisation, „Social Anthropology” 2012, vol. 20, iss. 2, s. 177–185.

Schulz W., Reconstructing Mediatization as an Analitical Concept, „European Journal of Communication” 2004, vol. 19, s. 87–101.

Smith P., Introduction, [w:] idemThe Renewal of Cultural Studies, Temple University Press, Philadelphia 2011.

Taussig M., The Nervous System, Routledge, New York 2001.

Taussig M., Walter Benjamin’s Grave, University of Chicago Press, Chicago 2006.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.

Underberg N.M., Zorn E., Digital Ethnography. Anthropology, Narrative and New Media, University of Texas Press, Austin 2013.

Veissière S., The Ghost of Empire. Violence, Suffering and Mobility in the Transatlantic Cultural Economy of Desire, LIT, Berlin 2013.

Vradis A., Dalakoglou D. (red.), Revolt and Crisis in Greece. Between Present Yet to Pass and Future Still to Come, AK Press, London–Athens 2011.

Wacquant L., Three Steps to Historical Anthropology of Actually Existing Neoliberalism, „Social Anthropology / Anthropologie Sociale” 2012, no. 1.

Wenger E., Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Wood E.M., Empire of Capital, Verso, London 2005.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.