Hipertekst. Pewna historia

Marcin Składanek

Abstrakt

Recenzja

Mariusz Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013, ss. 296.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.