Fotografia domowa: między dokumentem i prywatnym eksperymentem artystycznym

Marianna Michałowska

Abstrakt

Home Photography of Women – between Document and Private Artistic Experiment

The text focuses on photographs taken by Klementyna Zubrzycka at the beginning of 20th century, at her home town Limanowa. It is interesting to examine these pictures in the context of both home life and family life, because the author – Zubrzycka mostly documented her everyday life and relatives, like others amateurs in the first half of 20th century, including Lartigue or Vivian Maier (who was popularized by a documentary film made in 2013). Analyzing photographs of Zubrzycka, it is necessary to check to what extend home (and family) photography was considered to be domain of women. And if emancipation and modernity opened a new filed of creativity for women. The other issue is to examine these pictures in terms of aesthetics and artistic values, usually re-discovered by critics and curators years after they were made. The last but not least question would be one about differences between amateur photography and arts.

 

Słowa kluczowe: home photography, modernism, professional and amateur photography, Klementyna Zybrzycka
References

Bilek M., Aptekarz – burmistrz, aptekarz – prezes, aptekarz – konspirator, cz. III, „Aptekarz Polski” 2009, nr 32/10.

Bilek M., Aptekarz – burmistrz, aptekarz – prezes, aptekarz – konspirator, cz. IV, „Aptekarz Polski” 2009, nr 33/11.

Bourdieu P., Boltanski L., Castel R., Chamboredon J.-C., Schnapper D., Photography: A Middle-brow Art, Polity Press, Oxford 1990.

Chalfen R., Doing Family Photography: The Domestic, the Public and the Politics of Sentiment, „Visual Studies” 2011, nr 2 (26).

Chalfen R., Snapshot Versions of Life, Bowling Green State University Popular Press, Bowling Green, OH 2008.

Eisinger J., Trace and Transformation. American Criticism of Photography in the Modernist Period, University of New Mexico Press, Albuquerque 1995.

Flusser V., Ku filozofii fotografii, Folia Academiae, ASP w Katowicach, Katowice 2004.

Janczyk M., Święch I., Światło-czułe świadectwo. Skarb z Limanowej, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2013.

Lenartowicz Ś., Witkacy, Głogowski – portrety wzajemne. Fotografie Józefa Głogowskiego, pastele Stanisława Ignacego Witkiewicza, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1998.

Lewandowska K. (red.), Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Wydawnictwo Bosz, Olszanica–Warszawa 2008.

Olechnicki K., Slow photography: postęp technologiczny jako źródło renesansu przeżytków kulturowych, [w:] M. Popławska (red.), Pasja fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, 8. Biennale Fotografii Poznań, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2013.

Płażewski I., Dzieje polskiej fotografii 1839–1939, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.

Popławska M. (red.), Pasja fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, 8. Biennale Fotografii Poznań, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2013.

Poprzędzka M., Szaleństwa babki Julii, [w:] V. Woolf, Fakt, fikcja i fotografia albo co się zdarzyło we Freshwater, Znak, Kraków 2013.

Puchała-Rojek K., Między prywatnym a politycznym. Z historii polskich fotografek (do 1945 roku), [w:] K. Lewandowska (red.), Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Wydawnictwo Bosz, Olszanica–Warszawa 2008.

Radkiewicz M., Pionierki fotografii XX wieku, „Kultura Współczesna” 2014, nr 2.

Rose G., Doing Family Photography: The Domestic, the Public and the Politics of Sentiment, Ashgate, Farnham–Burlington USA 2010.

Sobota A., Amator, czyli pasjonat, [w:] M. Popławska (red.), Pasja fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, 8. Biennale Fotografii Poznań, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2913.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.